Sen categoria

Pedidos último cuatrimestre 2022

Eis o calendario de pedidos para o último cuatrimestre do ano 2022

LANZAMENTO ENTREGA
Data inicio Data peche Datas de entrega
29/08/22 06/09/22 22 e 23 de setembro
26/09/22 04/10/22 20 e 21 de outubro
24/10/22 02/11/22 17 e 18 de novembro
21/11/22 29/11/22 15 e 16 de decembro

 

Pedidos segundo trimestre 2022

Eis o calendario de apertura e peche de pedidos, así como dos días de entrega dos mesmos, correspondente ao segundo trimestre de 2022 

 

LANZAMENTO ENTREGA
Data inicio Data peche Datas de entrega
27/03/21 05/04/22 21 e 22 de abril
25/04/22 03/05/22 19 e 20 de maio
23/05/22 31/05/22 16 e 17 de xuño

Pedidos primeiro trimestre de 2022

Eis o calendario de apertura e peche de pedidos, así como dos días de entrega dos mesmos, correspondente ao primeiro trimestre de 2022

 

LANZAMENTO ENTREGA
Data inicio Data peche Datas de entrega
27/12/21 04/01/22 20 e 21 de xaneiro
24/01/22 01/02/22 17 e 18 de febreiro
22/02/22 02/03/22 17 e 18 de marzo

Información adicional